NPP   •  NOVOSTI   •  O MARŠU MIRA   •  IZ HISTORIJE   •  PROGRAM   •  VODIČ ZA UČESNIKE   •  PRIJATELJI   •  IZ MEDIJA   •  ENGLISH

KODEKS PONAŠANJA

Svi akreditovani učesnici marša moraju se pridržavati kodeksa ponašanja, radi bolje organizacije i veće sigurnosti. Iznosimo sljedeće napomene:

 • - Samo akreditovane osobe mogu pristupiti maršu
 • - Učesnici koji naknadno pristupaju maršu moraju se prijaviti kod vođe grupe, radi akreditovanja
 • - Obaveza je slijediti uputstva vođe tima u svim situacijama i po svim pitanjima
 • - Striktno se držati predviđene, obilježene trase
 • - Održavati vizuelni kontakt sa članovima grupe
 • - Medicinsku pomoć tražiti samo od akreditovanih medicinskih timova
 • - Odmor i eventualne predahe koristiti po odluci vođe tima
 • - Obavezno je prisustvo na punktovima za prenoćište
 • - Na punktovima za prenoćište obavezno biti prisutan na prozivci
 • - U slučaju nepovoljnijh meteoroloških prilika isključiti sve radio uređaje i mobilne telefone
 • - Zabranjeno je bacanje otpadaka van predviđenog mjesta
 • - Poštivati znakove opasnosti od zaostalih neeksplodiranih eksplozivnih sredstava " "
 • - Strogo je zabranjena upotreba alkoholnih pića, bilo koje vrste
 • - Imati u vidu mogućnost izbijanja požara pri upotrebi upaljača ili konzumiranju cigareta
 • - Zabranjeno je svako kretanje noću, izuzev predviđenih punktova
 • - O svakom eventualnom incidentu obavijestiti vođu tima i slijediti njegove instrukcije
 • - Ponašati se dostojanstveno i disciplinovano u svakoj situaciji
 • - Učesnici koji žele napustiti marš, moraju se prijaviti vođi grupe
 • - Nepoštivanje ovog kodeksa može prouzrokovati isključenje

PREPORUKE UČESNICIMA

Marš mira je pohod koji je izazov za tijelo i duh čovjeka, stoga je tim volontera
Crvenog križa Tuzlanskog Kantona (CKTK: http://www.cktk.org)
pripremio sljedeće preporuke učesnicima:

 • - Obavezno ponijeti sredstvo za zaštitu kože od sunca sa visokim faktorom i koristiti ga za zaštitu dijelova tijela izloženih suncu (glava, ruke,...)
 • - Nositi pokrivalo za glavu (kapa, šešir, mahrama i sl.)
 • - Imati dovoljno donjeg veša (pamučnog) za presvlačenje, po mogućnosti gaće bokserice, kako bi se smanjilo trenje među nogama i eventualni ojedi
 • - Imati dovoljan broj čarapa, najbolje vunenih, koje treba često mijenjati, kako bi se smanjila mogućnost nastanka žuljeva na nogama
 • - Udobna obuća takođe smanjuje mogućnost nastajanja žuljeva
 • - Imati dovoljnu količinu vode sa sobom i unositi je kako bi se izbjegao gubitak tečnosti
 • - Obezbjediti dovoljan unos soli (jesti više paradajza, banana i drugog sezonskog voća i povrća)
 • - Preporučljivo je sa sobom nositi neki multivitaminski preparat, najbolje u obliku šumećih tableta i piti ga, otopljenog u vodi, na pauzama
 • - Sa sobom nositi jedan ili dva prva zavoja; jedan paketić "Hansaplast"-a
 • - Imati dovoljan broj (pamučnih) majica za presvlačenje; oznojena osoba ima veću mogućnost prehlađivanja kad je na njoj mokra majica
 • - Imati nepromočivu kabanicu, da bi se cijelo tijelo moglo zaštititi u slučaju padavina
 • - Ne pristupati maršu u kratkim pantalonama, izuzev ako se ne nose vunene čarape ili "gamaše" do pod koljena (štite od mokre trave, krpelja, ujeda zmije)
 • - Voditi računa o ujedima krpelja - ukoliko na sebi nađete krpelja, potražite stručnu medicinsku pomoć, nemojte ga skidati sami!
 • - Koristiti sredstva za zaštitu od ujeda insekata (komaraca); " " - sprej ili krema
 • - Ne konzumirati alkohol tokom marširanja!
 • - Brzinu hoda u koloni prilagoditi pješaku koji nije istreniran
 • - Odmarati se uvijek kada se za to osjeti potreba
 • - Pri hodanju koristiti štapove za planinarenje, naročito osobe koje imaju probleme sa zglobovima i kostima (spondiloza, artritis)
 • - Pri pojavi bola iza grudne kosti  zatražiti medicinsku pomoć !
 • - Za sve potrebne intervencije iz domena prve pomoći obratiti se volonterima "Crvenog križa" koji prate kolonu, a osposobljeni su za pružanje prve pomoći
 • - !
 • - U pratnji kolone su ekipe hitne medicinske pomoći, kojima se treba obratiti za sve intervencije koje zahtijevaju medicinsku pomoć
 • - Poštovati "Kodeks ponašanja" i upute koje je izdao Organizator marša

DRUŠTVENE MREŽE